Ortografia Papiamentu

ortografia

Ortografia ta bo kos?

Awèl, ban wak kiko bo tin aden! Traha e kuesnan akibou i tèst bo konosementu!

Op deze pagina kun je je spellingskills in het Papiamentu oefenen in verschillende quizzen! Klik op kuminsá om te beginnen!

Let op: bij onderstaande quizzen gaat het om de Papiamentu-spelling (van Bonaire en Curaçao).

Lees hier meer over de spelling in het Papiamentu:

De accenten in het Papiamentu

De Ch als lettercombinatie


Spellingsquizzen:

1. Random – Drag & Drop

Kompletá e palabranan.
Sleep de ontbrekende letter om het woord te maken. Klik op kuminsá om te beginnen.


2. Dígrafo: Ch, Dj, Sh òf Zj?

Klek riba e palabra korekto. Klik op het woord dat correct gespeld is.


3. Lèter dòber? Dubbele letters?

Klek riba e palabra korekto. Klik op het woord dat correct gespeld is.


4. Palabra inkorekto 

Koregí e palabranan. Verbeter de woorden.


5. Diptongo – Tweeklank

Klek riba e palabra korekto.


6. Y òf J?

Klek riba e palabra korekto.


7. Di januari te ku december?

Skirbi e lunanan korektamente.


8. Random

Klek riba e palabra ku ta bon skirbí.


9. Random – Drag & Drop

Sleep de ontbrekende letter om het woord te maken.


10. Random

Klik op kuminsá om te beginnen.


11. Random

Klik op fásil of difísil en vervolgens op het woord dat juist gespeld is.


12. Random [largu]

Klek pa kuminsá.

Klik op het vinkje als het woord correct is en op het kruisje als het incorrect is.


13. Random 

Klek riba e man pa kuminsá.


14. Palabra inkorekto 

Koregí e palabranan.


15. Palabra korekto 

Klek riba e palabranan ku ta bon skirbí. 

Feedback verschijnt onder het plaatje


16. Palabra korekto 

Kua palabra ta korekto? 

Feedback verschijnt onder het plaatje


17. Pais 

Klek riba e mundu pa kuminsá.


18. Variá 

Klek pa kuminsá


19. Variá [difísil]

Klek pa kuminsá


20. Papiamentu òf/of Papiamento? 

Bo sa kua ta cua?

Klek riba un bandera pa kuminsá. 


21. Papiamento of/òf Papiamentu? 

Bo sa cua ta kua?

Klek riba un bandera pa kuminsá. 


22. Variá

Klek pa kuminsá. Kua palabra ta korekto?


23. Variá

Skohe fásil òf difísil. Kua palabra ta korekto?


Naar Quizpagina