Teksto

teksto

Teksto na papiamentu / Buki na papiamentu

Bon biní! Riba e páginanan ku ta sigui bo ta haña diferente sorto di teksto pa bo lesa. Bo por usa e tekstonan akí pa praktiká i pa siña palabra nobo. Tin diferente kategoria i diferente nivel di difikultat.

Si tin algu ku bo no ta komprondé, por fabor, laga mi sa! Éksito!

*wordt regelmatig geüpdatet met nieuw materiaal.

Paga tinu, let op! Het is niet toegestaan om de teksten te kopiëren! 

________________________________________________________________________________________________________

© 2018 -2021 Palabricks

Tur derecho reservá. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze leeromgeving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen, screenshots of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palabricks. 

Course Information

Course Instructor

admin admin Author

Snippets

Teksto + Tradukshon

Diálogo

Kuenta

Buki

Médiko

Foyeto