Rider Papiamentu

Hieronder vind je de readers van de basiscursussen Papiamentu en de antwoorden.

Papiamentu Básiko I
Papiamentu Básiko II

Regels
Je inloggegevens zijn strict persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de inhoud – via screenshots, doormiddel van kopiëren en plakken enz. – openbaar te maken of te delen.

© 2017 – 2021 Palabricks

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze leeromgeving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, screenshots of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 


Course Information

Course Instructor

admin admin Author