Promé Lès

palabricks

Bon biní! 

Welkom bij de e-learning van de Basiscursus Papiamentu. Hier vind je extra uitleg over grammatica, geluidsfragmenten, oefeningen, voorbeeldzinnen, muziek, verhalen, woordenlijsten, quizzen, spelletjes en veel meer! 

Hoe werkt het?

Hieronder vind je de inhoudsopgave van het eerste hoofdstuk. Klik op Introdukshon om te beginnen. Aan het eind van iedere les, kun je onderaan op Next lesson klikken om naar de volgende les te gaan.

Klik op de woorden of op de plaatjes om de geluidsfragmenten binnen een presentatie te beluisteren. Klik op de blauwe icoontjes om andere soorten geluidsfragmenten te beluisteren.

Regels
Je inloggegevens zijn strict persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de inhoud – via screenshots, doormiddel van kopiëren en plakken enz. – openbaar te maken of te delen.

© 2017 – 2024 Palabricks

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze leeromgeving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, screenshots of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palabricks.