Papiamentu voor Kinderen

papiaments voor kinderen
Bon biní!
In deze e-cursus Papiamentu voor kinderen vind je alles wat je nodig hebt om Papiamentu te leren. Klik op een willekeurige les hieronder en begin direct met leren. Veel plezier!

Regels
Je inloggegevens zijn strict persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de inhoud – via screenshots, audio-opnames, doormiddel van kopiëren en plakken enz. – openbaar te maken of te delen.
 
© 2017-2021 Palabricks
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze leeromgeving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, screenshots of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

1

Locked

This section does not have any lessons.