Papiamento 2

papiamento

Bonbini!

Dit is het tweede deel van de leeromgeving van de Basiscursus Papiamento. Hier tref je extra uitleg over grammatica, geluidsfragmenten, oefeningen, muziek, verhalen, woordenlijsten, quizzen en spelletjes! 

Ik wens je veel plezier en succes! ☺ 

Hoe werkt het?

Hieronder vind je de inhoud van de e-cursus. Je kunt bij de eerste les hieronder beginnen, je kunt ook op een willekeurige les klikken om te beginnen. Als je eenmaal in de les bent, kun je onderaan de pagina’s op Next lesson klikken om naar de volgende les te gaan.

Je kunt de lessen ook op een mobiel apparaat bekijken. 

Bo tin pregunta? Laga mi sa!

Regels

Je inloggegevens zijn strict persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de inhoud – via screenshots, doormiddel van kopiëren en plakken enz. – openbaar te maken of te delen.

© 2018 – 2024 Palabricks

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze leeromgeving mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, screenshots of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.