Lista di Palabra y Mas

woordenboek papiaments

                

Op de volgende pagina’s tref je verschillende materialen in het Papiamento om mee te oefenen.

1. Woordenlijsten
2. Zinnen
3. Muziek
4. Filmpjes
5. Teksten

Gebruik de basiswoordenlijst, de basiswerkwoordenlijst en de meestgebruikte woordenlijst om woorden te leren die je in dagelijkse conversaties gebruikt.

Daarnaast vind je ook een uitgebreidere lijst met werkwoorden, inclusief een zoekfunctie. Je vindt ook uitgebreide woordenlijsten Nederlands – Papiamento en Papiamento – Nederlands. 

© 2019-2023 Palabricks.  Tur derecho reserva. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze omgeving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van foto’s, screenshots, audio- of video-opnames, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palabricks.