Di Tres Lès

Bon biní!

Esaki ta e di tres lès.

Klek akibou pa kuminsá.

Éksito!