Dubbele letters

Deze keer gaan we het over spelling hebben. En specifiek de dubbele letters in de Papiamentu spelling. Het gaat in deze blog over de spellingsvariant van Bonaire en Curaçao en niet de spelling van het Papiamento (spellingsvariant van Aruba). Leer je Papiaments? Belangrijke tip: Hou je zoveel mogelijk aan één spellingsvariant. Dat maakt het leren wat makkelijker.

Eerst even opfrissen. Wat zijn klinkers? Klinkers, vokal in het Papiamentu, zijn de letters a, e, i, o en u. In het Papiamentu kennen we ook gemodificeerde klinkers. Dat zijn er vier: è, ò, ù, en ü.

De regel is eigenlijk heel simpel. In principe schrijven we géén dubbele klinkers in het Papiamentu. Maar, hoe kan het ook anders, er zijn wat uitzonderingen. Wanneer je twee klinkers hóórt bij het uitspreken van het woord, ben je wél verplicht om ze op te schrijven. Een paar voorbeelden van vokal dòbel zijn:

oochi – tweeling
kreensia – geloof
reeditá – herdrukken, heruitgeven
poseé – bezitten

Medeklinkers, konsonante in het Papiamentu, zijn alle andere letters – behalve de klinkers dus. Ook hierbij geldt in principe dat we geen dubbele letters kennen.

1. Bij samenstellingen van woorden komt de konsonante dòbel wel voor. Bijvoorbeeld bij diessinku en diesseis. Deze woorden bestaan uit het telwoord dies dat eindigt op een s en sinku en seis die beiden met een s beginnen.

2. We schrijven ook dubbele medeklinkers wanneer het basiswoord een achtervoegsel (woorddeel dat aan het eind van een woord toegevoegd wordt) krijgt dat met dezelfde letter begint als de letter waarmee het basiswoord eindigt. Por ehèmpel:

pan, het basiswoord, eindigt op een n.
nan, het achtervoegsel om meervoud aan te geven, begint met een n.

Samen vormen ze het nieuwe woord pannan. Met dubbele n dus.

3. Hetzelfde geldt voor voorvoegsels (worddeel dat vóór het woord wordt toegevoegd). Wanneer het voorvoegsel eindigt op dezelfde letter waarmee het basiswoord begint, krijg je ook dubbele medeklinkers. Por ehèmpel:

in, het voorvoegsel dat tegenstelling aangeeft, eindigt op een n.
nesesario, het basiswoord dat nodig betekent, begint met een n.

Samen wordt het innesesario dat onnodig betekent.

Paga tinu! We kennen géén dubbele u in het Papiamentu.

huur
zuur
stuur

Nu weet je het! In principe geen dubbele klinkers of medeklinkers dus, maar er zijn wat uitzonderingen. Wil je meer lezen over de spelling in het Papiamentu? Klik op de links hieronder. Volg je liever een spellingscursus? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Accenten in het Papiamentu

Hoofdletter en kleine letters

De combinatie ch

Spellingsquizzen in het Papiamentu