25 Nieuwe Werkwoorden

nieuwe werkwoorden papiaments papiamento

Lachen, genieten, eten en liefhebben. Wat denk je dat deze woorden met elkaar gemeen hebben? De ingrediënten voor een fijn leven misschien? Woorden waar je niet zonder kunt? In beide gevallen heb je gelijk.

Bovenstaande woorden zijn werkwoorden. Je kunt geen gesprek aanknopen met iemand zonder een paar werkwoorden te gebruiken. Ook een tekst zonder werkwoorden wordt al gauw onbegrijpelijk. Zorg er dus voor dat wanneer je Papiaments leert, je ook genoeg werkwoorden leert.

Vandaag leer je 25 nieuwe werkwoorden die je kunt toevoegen aan je lijst. Je vindt eerst de lijst Papiamentu – Nederlands en onderaan Nederlands – Papiamentu.

Laba
Wassen

Pusha
Duwen

Bisa
Zeggen

Vota
Stemmen

Kai
Vallen

Bai
Gaan

Lubidá
Vergeten

Hui
Vluchten

Kuminsá
Beginnen

Toka
(Be)spelen

Siña
Leren

Selebrá 
Vieren

Entregá
Inleveren

Soña
Dromen

Skucha
Luisteren

Huma
Roken

Hari
Lachen

Puntra
Vragen

Traha
Werken

Yuda
Helpen

Reservá
Reserveren

Papia 
Praten, spreken

Tradusí
Vertalen

Kushiná
Koken

Gaña
Liegen

Nederlands – Papiamentu

WassenLaba
DuwenPusha
ZeggenBisa
StemmenVota
VallenKai
GaanBai
VergetenLubidá
HuiVluchten
BeginnenKuminsá
(Be)spelenToka
LerenSiña
VierenSelebrá
InleverenEntregá
DromenSoña
LuisterenSkucha
RokenHuma
LachenHari
WerkenTraha
HelpenYuda
VragenPuntra
ReserverenReservá
Praten, sprekenPapia
VertalenTradusí
KokenKushiná
LiegenGaña

Meer werkwoorden in het Papiaments?

Bekijk de overige blogposts op deze website want op iedere pagina vind je nieuwe woorden, werkwoorden, zinnen en meer over het Papiaments! Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen. Volg Palabricks op Instagram voor nóg meer.

Nog een werkwoordenlijst!
50 vragen en zinnen om mee te oefenen
Geef een compliment in het Papiaments
Hunga òf toka?